แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19)

กรมการแพทย์

  • 1.ท่านมีอาการต่อไปนี้หรือไม่ ?
  • 2.ท่านมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเก๊า, อิตาลี, อิหร่าน, ฝรั่งเศส ,เยอรมัน หรือในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย ใช่หรือไม่ ?
  • 3.ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา มีคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวที่ร่วมอาศัยอยู่กับท่าน เดินทางไปประเทศที่มีการระบาด (ประเทศจีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเก๊า, อิตาลี, อิหร่าน, ฝรั่งเศส ,เยอรมัน )อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ?
  • 4.คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวร่วมอาศัยอยู่กับท่าน มีประวัติไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก หรือไม่ ?